Arkitekturquiz

Denna kategori innehåller frågor och svar om arkitektur. Frågor om byggnader, design och stil, konstruktioner, arkitekter och arkitektoniska perioder.

Underkategorier

Arkitektur

Frågor i denna quiz

När uppfördes det astronomiska observatoriumet Rundetårn i Köpenhamn på uppdrag av den danske kungen?

Vad betyder det ryska ordet Kreml?

Vad kallas den ryska presidentens residens?

Var ligger den mest kända Kreml, som är omgiven av fyra katedraler?

Vad heter den italienska presidentens residens i Rom?

Vem gjorde Quirinalpalatsets mest berömda freskomålning?

På vilken av Roms sju kullar ligger Quirinalpalatset?

Vilken av följande byggnationer är byggd av snö?

Vad kallas den konstruktion som tillämpas i uppförandet av en igloo?

Ordet igloo stammar troligtvis från det grönländska ordet "illu", vad betyder det?

Kan man se Kinesiska muren från månen?

Vilket av följande byggnadsverk kan beskådas med blotta ögat från månen?

Hur långt upp från jordytan kan man befinna sig som längst och fortfarande kunna se Kinesiska muren?

Vem designade Sankt Paulskatedralen i London?

Vilken kung godkände designen av Sankt Paulskatedralen i London?

Hur många år tog det att bygga färdigt Sankt Paulskatedralen i London?

Kristus Frälsarens katedral revs under Stalins tid år 1931 och återuppbyggdes när Sovjettiden var över. Vad låg det istället på denna plats under de 50 åren mellan rivningen och återuppbyggandet?

I vilken ära restes den ursprungliga Kristus Frälsarens katedral i Moskva?

Operahuset i Sydney är täckt av kakel från en svensk ort. Vilken?

Vilket operahus kunde fira sitt 40-års jubileum den 20:e oktober år 2013?

Från vilket land kom den skulptör som skapade Frihetsgudinnan?

Vad används till framställning av betong utöver cement, sand och vatten?

Vad ingår vanligtvis inte i tillverkningen av betong?

Vad är armerad betong?

Vad kan vattenmängden i betong användas till?

Vilken arkitektonisk stilriktning är skyskrapan "Chrysler Building" i New York ett typiskt exempel på?

När upphörde Chrysler Building i New York City med att vara världens högsta byggnad?

Walter Chrysler låg bakom skapandet av Chrysler Building, men vad handlade han med?

Förtätning är ett begrepp inom stadsplanering. Vad syftar det på?

Vad kallas det när det byggs någon typ av nybyggnation inom befintlig bebyggelse?

I vilken europeisk stad är Centre Georges Pompidou belägen?

Vad kan beskådas i byggnaden Centre Georges Pompidou?

Vad finns i Centre Georges Pompidou's tre nedersta våningar?

Konstcentrumet Centre Pompidou i Paris är uppkallat efter Georges Pompidou. Vilken befattning hade denne man?

Vad gör en arkitekt?

Vad kallas en person som formger fysiska omgivningar såsom byggnader, städer och trädgårdar?

Termen arkitekt kommer från grekiskan och betyder...?

Vilken typ av byggnader går under benämningen funkis?

Vilken stilart tillhörde arkitekterna Walter Gropius, Arne Jacobsen, Ole Falk Torp och Fritz Schlegel?

Vad av följande är en stil inom arkitektur som uppstod i och präglade mellankrigstiden?

Vilken stilart är funktionalismen en yttring av?

Vad är stavkyrkor byggda av?

Vad är stavkyrkornas portaler oftast utsmyckade med?

Var finner man de flesta av dagens kvarvarande stavkyrkor?

Vem designade museet "The Guggenheim" som är beläget på Manhattan?

Vad är "The Guggenheim" i New York?

Solomon R. Guggenheim har gett namn åt en välkänd spiralformad byggnad i New York, men vad var hans yrke?

Vad är Eiffeltornet uppkallat efter?

I vilken stad ligger Eiffeltornet?

I Milano kan man besöka byggnationen Teatro alla Scala. Vad finner man där?