Samhällsquiz

Denna kategori innehåller frågor och svar om samhället. Frågor om utbildning, lagstiftning, arbete, institutioner, offentliga organisationer och föreningar.

Underkategorier

Samhället

Frågor i denna quiz

Vem av följande personer är känd för sin forskning om ekonomisk ojämlikhet?

Ekonomen Thomas Piketty var 22 år gammal när blev han filosofie doktor på en avhandling om...vad då?

Vad heter den bok som gjorde fransmannen Thomas Piketty känd när den lanserades år 2013?

Vad avgör priser på varor och tjänster en marknadsstyrd ekonomi?

Vem skall ha makten om en planekonomi skall fungera?

Vad kallas en blandning mellan de ekonomiska systemen planekonomi och marknadsekonomi?

Vad kallas ett statsskick där Gud betraktas som ledaren?

Vilken av följande religiösa rörelser kan sägas sträva efter teokrati som styrelseform?

Var ligger makten i en hierokrati?

Vad är BNP en förkortning för?

Vad är subventioner när man diskuterar ekonomi?

Vad används BNP som ett uttryck för?

Vilket ord utöver november är ordet Movember skapat av?

Vilket av följande är en regel för att delta i Movemberevenemanget?

Vilken demografisk grupp riktar sig Movemberrörelsen till?

Vad är en lockout?

Vad kallas det när en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats?

Vad står den amerikanska förkortningen NRA för?

I vilket land grundades intresseorganisationen NRA?

Vilken känd skådespelare var ordförande för vapenlobbygruppen NRA perioden år 1998-2003?

Vad var speciellt med omständigheterna kring 2010-års mottagare av Nobels Fredspris?

Vem fick Nobels fredspris år 2010?

Vad kallas ett lands rätt till att bestämma över sig självt?

Vad hette det fördrag som trädde i kraft år 1952 och där ursprungligen sex länder avstod delar av sin suveränitet?

Ordet "suveränitet" kommer från det latinska ordet superanus. Vad betyder det?

Vad kallas den rörelse som strävar efter att göra Afrika till ett gemensamt hem för alla afrikaner?

Den panafrikanska rörelsen hade till syfte att göra Afrika till ett gemensamt hem för afrikaner, vilken organisation grundades ur denna vision år 1963?

En av grundarna till Organization of African Unity var Ghanas förste president. Vad hette han?

I vilket afrikanskt land låg huvudkvarteret för Organization of Africa som blev upplöst år 2002?

Vilken gräsrotsrörelse skapades i Frankrike år 1998 och önskade bromsa valutaspekulation, eftersom man ansåg att den gjorde finansmarknaden ostabil och den globala ekonomin sårbar för kriser?

Vad heter den skatt som gräsrotsrörelsen Attac grundades med syfte att införa?

Vad vill gräsrotsrörelsen Attac införa skatt på?

Vad står förkortningen Unesco för?

Hur många ombud från varje medlemsland ingår i generalkonferensen, som är Unescos högsta beslutande organ?

Hur många medlemsländer ingår i Unescos exekutiva styrelse?

Vad är Säpo?

Vad var det officiella namnet för den svenska säkerhetspolisen Säpo fram till år 1989?

År 1970 och år 1973 fick den svenska säkerhetspolisen en hemlig order från regeringen om att övervaka vänster- och högerextremister. Vilket parti var drivkraft i regeringen vid denna tidpunkt?

Vad förstår man med reallön?

Vilket begrepp används om lönens köpkraft i förhållande till konsumentpriserna?

Vad kallas ett lands samlade inkomst justerad efter inflation?

Om en persons nominella inkomst var 100 och det skett en inflation på 10%, hur mycket har då denna persons köpkraft sjunkit med?

Om en persons nominella inkomst var 400.000 kr och det skett en inflation på 10%, hur mycket har då denna persons köpkraft sjunkit med?

Om en persons nominella inkomst är 100 kr och det sker en inflation med 10%, vad måste denna persons inkomst ligga på för att motsvara samma köpkraft nu som innan inflationen?

Sedan 2009 måste förare av så kallade EU-mopeder ha körkort. Hur snabbt får man som mest köra med en sådan moped?

År 2000 bytte Statens invandrarverk namn. Vad heter myndigheten idag?

Vem var sedan 2009 ständig sekreterare i Svenska Akademien?

Vilken verksamhet har mottot "Med snille och smak"?

2002 sänktes bokmomsen från tidigare 25 %. Hur hög är momsen på böcker idag?

Vilket datum firas Europadagen?