Ord- och Språkquiz

Denna kategori innehåller frågor och svar om ord och språk. Frågor om främmande språk, uttryck och talesätt.

Underkategorier

Ord och Språk

Frågor i denna quiz

Vad är något ordnat efter om det är inrättat kronologiskt?

Den grekiska guden för tid heter Kronos. Vem är han son till?

Vad kallas läran om tideräkning?

Vad av följande beskriver att något är angett i ordningsföljd efter tid?

Vad heter "att ställa någon till svars" på engelska?

Vilket engelskt uttryck motsvarar det svenska "bränna sina skepp"?

Vilket engelskt uttryck motsvarar det svenska "hålla på etiketten"?

Vilket engelskt uttryck betyder att man "ger upp"?

Vad betyder "to chew the fat" på svenska?

Vad blir det svenska uttrycket "inga nyheter är goda nyheter" på engelska?

Vad är det engelska uttrycket för svenskans "tål att tänkas på"?

Vad blir det svenska uttrycket "det kvittar" på engelska?

Vad betyder det engelska ordet "deviation"?

Vad betyder det engelska ordet "xenophobia"?

Vad betyder det engelska ordet "progress"?

Vad betyder det engelska ordet "survey"?

Vad betyder det engelska ordet "conspiracy"?

Vad betyder det engelska ordet "participation"?

Vad betyder det engelska ordet "libel"?

Vad betyder det engelska ordet "mutiny"?

Vad betyder det engelska ordet "poverty"?

Vad betyder det engelska ordet "peasant"?

Vad betyder det engelska ordet "conformity"?

Vad betyder det engelska ordet "referendum"?

Vad betyder det engelska ordet "comfort"?

Vad betyder det engelska ordet "hospitality"

Vad betyder det engelska ordet "purpose"?

Vad betyder det engelska ordet "parsimonious"?

Vad betyder det engelska ordet "delusion"?

Vad betyder det engelska ordet "hostile"?

Vad betyder det engelska ordet "faulty"?

Vad betyder det engelska ordet "impassioned"?

Vad betyder det engelska ordet "grievous"?

Vad betyder det engelska ordet "inflict"?

Vad betyder det engelska ordet "stance"?

Vad betyder det engelska ordet "approach"?

Vad betyder det engelska ordet "founder"?

Vad betyder det engelska ordet "commandment"?

Vad betyder det engelska ordet "muffled"?

Vad betyder det engelska ordet "irrevocably"?

Vad betyder det engelska ordet "endorsement"?

Vad betyder det engelska ordet "revolt"?

Vad betyder det engelska ordet "enhancement"?

Hur skrivs det engelska verbet "live" i förfluten tid?

Hur skrivs det engelska verbet "play" i förfluten tid?

Hur skrivs det engelska verbet "stop" i förfluten tid?

Hur skrivs det engelska verbet "look" i förfluten tid?

Hur skrivs det engelska verbet "refer" i förfluten tid?

Hur skrivs det engelska verbet "enter" i förfluten tid?

Hur skrivs det engelska verbet "travel" i förfluten tid?