Människoquiz

Denna kategori innehåller frågor och svar om människan. Frågor om fysiologi, medicin, hälsa, psykologi, livsstil och anatomi.

Underkategorier

Människan

Frågor i denna quiz

Var kan man se amorbågen?

Vad heter den enzym som bryter ner kolhydrater i munnen?

Vad är vermillion?

Vilket hormon frigörs med bröstmjölken och är med till att forma relationen mellan moder och barn?

Vad kallas ett mänskligt foster under dess första åtta veckor av graviditeten?

Vad sägs djurhonorna vara under tiden mellan befruktning och förlossning?

Varför kan man inte kittla sig själv?

Vad är en person som reagerar med ofrivilligt skratt och spastiska rörelser när den utsätts för lättare beröring?

Vad kallas den typ av stimulus som får kroppen att reagera genom att utsöndra stresshormoner?

Vilket fetthormon har långsammare verkan, men ändå samma ändamål som adrenalin och är skadligt vid långvarig stress?

Vilket psykologiskt och biologiskt fenomen var forskaren Hans Selye känd för att vara innovativ inom?

Vad kallas ett kortvarigt förlopp inom känslolivet som karaktäriseras av ett våldsamt emotionellt utbrott, som orsakats av yttre faktorer?

Vad kallas det område i hjärnan där känslorna sägs ha sitt säte?

Vilken av följande känslor är inte medfödd, utan måste läras?

Hur visslar man?

Hur busvisslar man?

Vad har man svårigheter med om man har ADHD?

Vad står "H" för i diagnosen ADHD?

Vilken diagnostiserad sjukdom blir bl.a. behandlad med Ritalin?

Vad kännetecknar kolik?

Vem får kolik?

Hur länge varar i regel spädbarnskolik?

Vad är en muskelkramp?

Vilket av följande ämnen kan ha betydelse för uppkomst av muskelkramper?

Vad av följande sägs kunna hjälpa mot muskelkramp?

Vilken nyreligiös rörelse påstår att de flesta människor endast använder 10 procent av sin hjärnkapacitet?

Vem hävdade och var därmed med till att skapa myten om att människan bara använder 10 procent av sin hjärna?

Ungefär hur stor del av sin hjärna använder människan?

Hur många sinnen har människan enligt klassisk mening?

Vad styrs av det vestibulära sinnet?

Vad kallas de receptorer som känner av smärta?

Trodde människorna i medeltida Europa att Jorden var platt?

Vilka avtäckt kroppsdel förlorar du mest kroppsvärme från?

Vilken kroppstemperatur har människan normalt?

Vad händer med människans arterioler under huden när kroppstemperaturen blir för låg?

Vilken funktion är alltid nedsatt hos människor som drabbats av demens?

Vilken av följande sjukdomar kan normalt inte orsaka demens?

I vissa fall kan Alzheimers sjukdom behandlas med medicin som hämmar kroppens nedbrytning av en viss signalsubstans. Vilken signalsubstans vill man hämma nedbrytningen av?

Vad kallas muskeln trapezius på svenska?

Vad heter kroppens största muskel, stora sätesmuskeln, på latin?

Var i kroppen sitter strålbenet?

Mot vilka sjukdomar skyddar barnvaccinet MPR?

Var på kroppen kan du hitta månar?

Vad är det grekiska ordet för finnar?

Vilken slags körtlar kan utveckla akne om de blir inflammerade?

Vilken typ av hormon ökar under puberteten och stimulerar produktionen av hudfett, som i sin tur kan orsaka finnar?

Vilken del av männsikokroppen heter thorax på latin?

Vad är en "percutan koronar intervention"?

Vad är en "coronary artery bypass graft" (CABG)?

Vad opereras när en CABG eller TMR utförs?