Naturvetenskapsquiz

Denna kategori innehåller frågor och svar om naturvetenskap. Frågor om matematik, kemi, astronomi och fysik.

Naturvetenskap

Matematikquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på matematik! Du kommer få svara på frågor om berömda matematiker, matematiska teorier, bevis, tal, algebra och annat som hör hemma i matematikvärlden!

542
#matematik
#naturvetenskap

Fysikquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på fysik! Du kommer få svara på frågor om bl.a. fysikteorier, berömda fysiker samt fysiska fenomen såsom massa, rum och tid!

57
#fysik
#naturvetenskap

Kemiquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på kemi! Du kommer få svara på utmanande frågor om molekyler, atomer, kemiska föreningar, organiska föreningar, metaller, mineraler och annat som hör hemma i kemivärlden!

20
#kemi
#naturvetenskap

Astronomiquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på astronomi! Du kommer få svara på frågor om stjärnor, stjärnhimlen, stjärntecken, planeter, galaxer, asteroider, kometer och annat som är relaterat till detta spännande ämne!

20
#astronomi
#naturvetenskap

Geometriquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på geometri! Du kommer få svara på frågor om geometri, geometriska former, storlekar och figurer såsom trianglar, fyrkanter och annat som är relaterat till detta ämne!

11
#geometri
#naturvetenskap

Mekanikquiz

Denna quiz är en frågesport om mekanik! Du kommer få svara på frågor om roterande rörelser, krafter, planetbanor och viktiga händelser från mekanikens historia.

33
#mekanik
#naturvetenskap

Termodynamikquiz

Denna quiz är en frågesport om termodynamik. Du kommer få svara på frågor om berömda vetenskapsmän och vetenskapskvinnor, temperatur, tryck, vätskor, gaser och termodynamikens historia.

18
#termodynamik
#naturvetenskap

Atomfysikquiz

Denna quiz är en frågesport om atomfysik. Du kommer få svara på frågor om berömda fysiker, atomer, kärnfysik, kvantmekanik atomfysikens historia!

38
#atomfysik
#naturvetenskap

Algebraquiz

Denna quiz är en frågesport om algebra! Du kommer få svara på frågor om elementär algebra, abstrakt algebra och algebrans historia.

1
#algebra
#naturvetenskap

Divisionsquiz

Denna quiz är en frågesport om division, räkneregler för hur du dividerar och annat som hör till detta ämne.

71
#division
#naturvetenskap

Subtraktionsquiz

Denna quiz är en frågesport om hur du subtraherar tal och annat relevant som hör till detta ämne.

76
#subtraktion
#naturvetenskap

Additionquiz

Denna quiz är en frågesport om addition, räkneregler för hur man lägger ihop tal och andra relaterade ämnen.

85
#addition
#naturvetenskap

Multiplikationquiz

Denna quiz är en frågesport om multiplikation, räkneregler för hur man gångrar tal och andra relevanta ämnen.

67
#multiplikation
#naturvetenskap

Quiz om bråkräkning

Denna quiz är en frågesport om bråkräkning, räkneregler för hur man räknar med bråk och andra relaterade ämnen.

49
#bråkräkning
#naturvetenskap

Quiz om räknelära

Denna quiz är en frågesport om aritmetik. Du kommer svara på utmanande frågor om addition, subtraktion, multiplikation, division, rötter, exponenter och aritmetikens historia.

67
#räknelära
#naturvetenskap

Quiz om procenträkning

Denna quiz är en frågesport om procentberäkningar, avskrivningar, moms, skatter, rabatter och andra klurigheter som är relaterat till räknelära.

85
#procenträkning
#naturvetenskap

Senaste frågor

Naturvetenskap
2020-09-02

Vad är tyngst?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-09-02

Vad är CO2?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-09-02

Vad är H2O?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-09-02

Vad blir 100 gånger 100?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-09-02

Hur många meter går det på en svensk mil?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-09-01

Vilken planet är störst i vårt solsystem?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-09-01

1746 x 3456 - 2133 = ?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-08-31

Vilket är världens största passagerarflygplan?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-08-31

Vad är den kemiska beteckningen för glukos?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-08-31

Vad gör en generator?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-08-31

Vad sprutar en gejser?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-08-21

Hur många C° är den absoluta nollpunkten?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-06-22

Vad het Marie Curies man, som 1903 fick nobelpriset i fysik med sin hustru för deras gemensamma forskning?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-06-22

Vilken svensk uppfinnare fick nobelpriset i fysik 1912?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-04-16

Hur mycket är 19+25?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2020-04-16

Vad är det som är ljust och far i genom luften?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2019-04-25

Vilken av dessa är ett objekt du kan använda i skolan?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2019-04-25

Hur många ben har en räka?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken gren inom matematiken kallas också bokstavsräkning?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Inom vilken lära hittar man ordet algebra som kommer från en titel på en bok skriven år 820?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vad kallas de färger som inte kan framställas genom att blanda samman andra färger?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vad kallas de sju färger som Newton år 1704 antog att det synliga elektromagnetiska spektrumet bestod av?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vad är komplementfärgen till blå?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 625-740 nm?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 520-565 nm?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 450-500 nm?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för rött ljus?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för violett ljus?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för grönt ljus?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vilken måttenhet används för att kategorisera ljus och färger?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

Vad betyder ordet ortogonal som används inom matematiken?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-06-22

När står två vektorer vinkelrätt mot varandra?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Glykogen kan förklaras som lagrad energi, men vad består det av?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilken av dessa kolhydrater är inte en monosackarid?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilken kolhydrat är man överkänslig mot om man inte kan smälta mjölk ordentligt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad betyder det att en fettsyra är enkelomättad?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Fetter innehåller glycerol. Vad är det?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilket ämne bryts ned av enzymet lipas och galla i matsmältningssystemet?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilket tal motsvarar pi på ett ungefär?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad skall man göra med en cirkels omkrets och diameter för att få fram pi?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilket begrepp används för att beskriva styrkan hos ljudvågor?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

I vilket av följande material rör sig ljud snabbast?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad är den lägsta ljudfrekvens som en människa normalt är kapabel till att uppfatta?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vilket ämne består solen av primärt?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

1903-års nobelpris i medicin gick till dansken Niels Finsen för en upptäckt som år 1910 användes för att desinficera dricksvatten i Marseille. Vad var upptäckten baserad på?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad kallas den typ av ljus från solen som har antiseptiska egenskaper och kan ge solbränna?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad heter den galax som solen är en av stjärnorna i?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad är nästa tal i denna talserie: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ...?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad kallas denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2014-04-24

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..?

By QUIZSTONE