Naturvetenskapsquiz

Denna kategori innehåller frågor och svar om naturvetenskap. Frågor om matematik, kemi, astronomi och fysik.

Underkategorier

Matematik

Matematik

Matematikquiz
Fysik

Fysik

Fysikquiz
Kemi

Kemi

Kemiquiz
Astronomi

Astronomi

Astronomiquiz
Geometri

Geometri

Geometriquiz
Mekanik

Mekanik

Mekanikquiz
Termodynamik

Termodynamik

Termodynamikquiz
Atomfysik

Atomfysik

Atomfysikquiz
Algebra

Algebra

Algebraquiz
Division

Division

Divisionsquiz
Subtraktion

Subtraktion

Subtraktionsquiz
Addition

Addition

Additionquiz
Multiplikation

Multiplikation

Multiplikationquiz
Bråkräkning

Bråkräkning

Quiz om bråkräkning
Räknelära

Räknelära

Quiz om räknelära
Procenträkning

Procenträkning

Quiz om procenträkning

Naturvetenskap

Frågor i denna quiz

Vilken gren inom matematiken kallas också bokstavsräkning?

Inom vilken lära hittar man ordet algebra som kommer från en titel på en bok skriven år 820?

Vad kallas de färger som inte kan framställas genom att blanda samman andra färger?

Vad kallas de sju färger som Newton år 1704 antog att det synliga elektromagnetiska spektrumet bestod av?

Vad är komplementfärgen till blå?

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 625-740 nm?

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 520-565 nm?

Vilken färg kan vi se i våglängdsområdet 450-500 nm?

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för rött ljus?

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för violett ljus?

Våglängden för synligt ljus ligger på ca 380-740 nm. Vad är våglängden för grönt ljus?

Vilken måttenhet används för att kategorisera ljus och färger?

Vad betyder ordet ortogonal som används inom matematiken?

När står två vektorer vinkelrätt mot varandra?

Glykogen kan förklaras som lagrad energi, men vad består det av?

Vilken av dessa kolhydrater är inte en monosackarid?

Vilken kolhydrat är man överkänslig mot om man inte kan smälta mjölk ordentligt?

Vad betyder det att en fettsyra är enkelomättad?

Fetter innehåller glycerol. Vad är det?

Vilket ämne bryts ned av enzymet lipas och galla i matsmältningssystemet?

Vilket tal motsvarar pi på ett ungefär?

Vad skall man göra med en cirkels omkrets och diameter för att få fram pi?

Vilket begrepp används för att beskriva styrkan hos ljudvågor?

I vilket av följande material rör sig ljud snabbast?

Vad är den lägsta ljudfrekvens som en människa normalt är kapabel till att uppfatta?

Vilket ämne består solen av primärt?

1903-års nobelpris i medicin gick till dansken Niels Finsen för en upptäckt som år 1910 användes för att desinficera dricksvatten i Marseille. Vad var upptäckten baserad på?

Vad kallas den typ av ljus från solen som har antiseptiska egenskaper och kan ge solbränna?

Vad heter den galax som solen är en av stjärnorna i?

Vad är nästa tal i denna talserie: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ...?

Vad kallas denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 2, 4, 8, 16...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 1, 16, 8, 23, 15...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 2, 4, 6, 8...?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 6, 12, 18..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 9, 18, 27..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 15, 12, 9, 6..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 2, 5, 9, 14, 20..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 4, 3, 6, 5, 8..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 4, 8, 10, 20, 22, 44..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 1, 2, 6, 24, 120..?

Vad är nästa tal i denna talföljd: 1, 4, 9, 16..?

Vad avgör om fettsyror är mättade eller omättade?

Vilka fetter är flytande i rumstemperatur?

Vilka fetter är fasta i rumstemperatur?

Vilken funktionell grupp innehåller fettsyror alltid?

Vad innebär det att en fettsyra är fleromättad?