Internetquiz

Denna quiz är en frågesport om fenomenet Internet. Du kommer få svara på frågor om internets historia, kända webbsidor, sökmaskiner och andra märkvärdigheter relaterade till detta spännande ämne!

Senaste frågor