Geografiquiz: Sjöar

Denna quiz är en frågesport om världens alla sjöar.

Senaste frågor

Geografi
2013-05-11

Vilken stor insjö omges av Azerbajdzjan, Turkmenistan, Kazakstan, Ryssland och Iran?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-21

I vilket afrikanskt land ligger Voltasjön?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

I vilken bergskedja är Titicacasjön belägen på 3.800 meters höjd?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Den är känd för en mycket hög salthalt och ligger i Mellanöstern. Vad heter sjön?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Hur är Döda havet beläget i förhållande till havsytan?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Var ligger Titicacasjön?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Vad heter Afrikas största sjö?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Vad heter den sjö, som volymmässigt sett är Sydamerikas största?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Den är världens högst belägna sjö, har reguljär båttrafik och är volymmässigt störst i sin världsdel. Vad heter denna sjö?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Vad heter världens största sjö?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Vad heter Nordamerikas största sjö?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Hur djup är Lake Superior?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Var ligger Lake Superior?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

Vilken sötvattensjö är arealmässigt världens största?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

På vilken kontinent ligger Victoriasjön?

By QUIZSTONE
Geografi
2008-11-17

I vilka länder ligger Victoriasjön?

By QUIZSTONE