Historiaquiz: 1500-talet

Denna quiz är en frågesport om 1500-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under detta århundrade!

1500-talet

Frågor i denna quiz

Vad dom dömdes reformatorn John Knox till år 1557?

Vad hette den drottning som John Knox var stark motståndare till?

Vem var "Poxy Knoxy"?

Hur många hade sin huvudsakliga sysselsättning i jordbruket under 1500-talets Sverige?

Under 1500-talet var salt för konservering av livsmedel en av Sveriges största importvaror. Vad var Sveriges viktigaste exportvaror under samma tid?

Vilken spanjor gav sig ut på en expedition under 1500-talet i syfte att finna städerna Cibola och Quivira?

Vilket mytomspunnet område med sju städer av guld försökte spanjoren Francisco Coronado finna under 1500-talet?

Ett rykte om guld hade lett Francisco Coronado till staden Cibola, men där fanns det ingen rikedom. Han blev istället sänd vidare till en annan stad. Vilken?

När upptäcktsresanden Jacques Cartier landsteg i Kanada år 1534 möttes han av en indianstam. Vad gjorde han med två av hövdingens barn?

Vilket land var det meningen att sjömannen Jacques Cartier skulle finna sjövägen till då han istället upptäckte Kanada?

Vilken upptäcktsresande upptäckte och namngav Kanada år 1534?

Vilken religiös övertygelse hade drottning Elisabet I av England?

Drottning Elisabet I av England hade inte ens hunnit bli tre år gammal innan hennes mor Anne Boleyn dog. Vad dog hon av?

Vilken engelsk drottning hölls under flera år fängslad i The Tower i London av sin halvsyster innan hon övertog tronen?

Vad hade den ryske tsaren Ivan den förskräcklige för vana att göra innan han började påbörjade sin nästa våg av mord?

Vilken titel var Ivan den förskräcklige den första ryska härskaren med att inneha?

Vem av följande ryssar var härskare och fick sitt smeknamn för att han använde sig av tortyr och avrättningar?

År 1563 seglade upptäcktsresanden Sir Francis Drake mot de spanska fastlandskolonierna. Vad var det som fick honom att avsky spanjorerna?

Vilken engelskman påbörjade en fullständig världsomsegling år 1577?

Vem gömde en lapp med texten "Härtill är jag nödd och tvungen" i sigillet vid sin namnteckning år 1517?

Hur många av de ursprungliga fem skeppen i Magellan-expeditionen nådde hela vägen runt Jorden?

Under vilken flagga seglade Ferdinand Magellan i samband med den första världsomseglingen?

Vilken italiensk familj hade stort inflytande på renässansens utveckling?

Under Hernán Cortés ledning besegrade spanjorerna aztekerna, men när skedde detta?

I vilket land föddes Tycho Brahe?

Inom vilket av följande ämnen forskade Tycho Brahe?

Var ligger Tycho Brahe begraven?

Vad var upptäcktsresanden Vasco Da Gama den första i världen med att göra?

Vem av följande upptäcktsresande förknippas med den första världsomseglingen?