Historiaquiz: 1500-talet

Denna quiz är en frågesport om 1500-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under detta århundrade!

Senaste frågor

Historia
2014-06-22

Vad hette den drottning som John Knox var stark motståndare till?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-22

Vem var "Poxy Knoxy"?

By QUIZSTONE
Historia
2013-12-28

Hur många hade sin huvudsakliga sysselsättning i jordbruket under 1500-talets Sverige?

By QUIZSTONE
Historia
2013-12-28

Under 1500-talet var salt för konservering av livsmedel en av Sveriges största importvaror. Vad var Sveriges viktigaste exportvaror under samma tid?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Vilken spanjor gav sig ut på en expedition under 1500-talet i syfte att finna städerna Cibola och Quivira?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Vilket mytomspunnet område med sju städer av guld försökte spanjoren Francisco Coronado finna under 1500-talet?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Ett rykte om guld hade lett Francisco Coronado till staden Cibola, men där fanns det ingen rikedom. Han blev istället sänd vidare till en annan stad. Vilken?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

När upptäcktsresanden Jacques Cartier landsteg i Kanada år 1534 möttes han av en indianstam. Vad gjorde han med två av hövdingens barn?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Vilket land var det meningen att sjömannen Jacques Cartier skulle finna sjövägen till då han istället upptäckte Kanada?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Vilken upptäcktsresande upptäckte och namngav Kanada år 1534?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Vilken religiös övertygelse hade drottning Elisabet I av England?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Drottning Elisabet I av England hade inte ens hunnit bli tre år gammal innan hennes mor Anne Boleyn dog. Vad dog hon av?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Vilken engelsk drottning hölls under flera år fängslad i The Tower i London av sin halvsyster innan hon övertog tronen?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

Vad hade den ryske tsaren Ivan den förskräcklige för vana att göra innan han började påbörjade sin nästa våg av mord?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

Vilken titel var Ivan den förskräcklige den första ryska härskaren med att inneha?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

Vem av följande ryssar var härskare och fick sitt smeknamn för att han använde sig av tortyr och avrättningar?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

År 1563 seglade upptäcktsresanden Sir Francis Drake mot de spanska fastlandskolonierna. Vad var det som fick honom att avsky spanjorerna?

By QUIZSTONE
Historia
2012-06-19

Vilken engelskman påbörjade en fullständig världsomsegling år 1577?

By QUIZSTONE
Historia
2011-06-22

Vem gömde en lapp med texten "Härtill är jag nödd och tvungen" i sigillet vid sin namnteckning år 1517?

By QUIZSTONE
Historia
2010-12-31

Hur många av de ursprungliga fem skeppen i Magellan-expeditionen nådde hela vägen runt Jorden?

By QUIZSTONE
Historia
2010-12-31

Under vilken flagga seglade Ferdinand Magellan i samband med den första världsomseglingen?

By QUIZSTONE
Historia
2008-12-13

Vilken italiensk familj hade stort inflytande på renässansens utveckling?

By QUIZSTONE
Historia
2008-11-08

Under Hernán Cortés ledning besegrade spanjorerna aztekerna, men när skedde detta?

By QUIZSTONE
Historia
2008-05-06

I vilket land föddes Tycho Brahe?

By QUIZSTONE
Historia
2008-05-06

Inom vilket av följande ämnen forskade Tycho Brahe?

By QUIZSTONE
Historia
2008-05-06

Var ligger Tycho Brahe begraven?

By QUIZSTONE
Historia
2008-04-21

Vad var upptäcktsresanden Vasco Da Gama den första i världen med att göra?

By QUIZSTONE
Historia
2008-04-14

Vem av följande upptäcktsresande förknippas med den första världsomseglingen?

By QUIZSTONE