Historiaquiz: 1900-talet

Denna quiz är en frågesport om 1900-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under detta århundrade!

Senaste frågor

Historia
2014-06-23

Vilken colombiansk och militaristisk kommunistorganisation är klassificeras som narkotikarelaterad terrororganisation av både USA och EU?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-23

Vad heter den tidigare presidentkandidaten som kidnappades och hölls som gisslan av den colombianska organisationen FARC?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-23

Vilket år började grundandet av den colombianska terroristorganisationen FARC?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-22

Vad hette Sovjets första hemliga polisstyrka som grundades år 1917?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-22

Hur många anställda hade polisorganisationen Tjeka när den var som störst?

By QUIZSTONE
Historia
2014-06-22

Vem var den hemliga sovjetiska polisstyrkan Tjekas första chef?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-24

Under vilken månad firar rysarna Oktoberrevolutionen?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-24

Vem ledde Oktoberrevolutionen?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-24

Hur länge pågick Ryska revolutionen som startade efter Oktoberrevolutionen?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vad var Vitryssland en del av innan landet blev självständigt år 1991?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vilken östeuropeisk handelsorganisation upprättades år 1949?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vilket av följande länder var med i grundandet av COMECON år 1949?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vilket av följande länder var INTE med i grundandet av COMECON år 1949?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Hur många länder deltog i grundandet av organisationen COMECON?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vilken amerikansk general var ansvarig för den amerikanska ockupationszonen i Berlin åren 1947-1949?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Varför upphörde Lucius Clay att vara ansvarig för amerikanska ockupationszonen i Berlin?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vilken sovjetrepublik kom Nikita Khrushchev från?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Under vilket krig ledde Nikita Chrusjtjov Sovjetunionen?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vad kallas det tal som Nikita Chrusjtjov höll på det sovjetiska kommunistpartiets tjugonde partikongress?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vad hette den man som Stalin utsågs till chef för säkerhetspolisen?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vad hette den ryska säkerhetspolisen KGB innan år 1946?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

När blev den civila delen av underrättelsetjänsten i Sovjetunionen (KGB) upplöst och uppdelad i två organisationer?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vad hette den ryska atomubåten som exploderade och sjönk i Barents hav år 2000?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Vad är den atomdrivna attackubåten Kursk uppkallad efter?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-23

Den 154 meter långa och fyra våningar höga Kursk var den största attackubåten som någonsin byggts, men vilket år sjönk den?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

I vilken brittisk koloni låg Matabeleland?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilken brittisk koloni blev år 1923 indelad i syd och nord och kom senare att bli två självständiga stater?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket yrke hade Cecil Rhodes, mannen som den brittiska kolonin Rhodesia uppkallades efter?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Sydrhodesia, nuvarande Zimbabwe, förklarande sig självständigt år 1965. Vad hette landets vita ledare vid denna tidpunkt?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vem var premiärminister i Rhodesia från år 1964 till 1979?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket afrikanskt land hette tidigare Sydrhodesia?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vad kom Nordrhodesia att heta efter att det blivit ett självständigt land år 1964?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vad hette Zambias första moderna ledare under perioden år 1964-1991?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket afrikanskt land gränsar mot sju andra länder, vilka bl.a. utgörs av Tanzania, Malawi, Zimbabwe och Angola?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket land har Namibia varit koloniserad av?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilken öken täcker delar av Namibia och ca 70% av Botswana?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilken färg associeras med den namibiska folkgruppen Himba?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket ordningsstraff lät talibanstyret införa för stöld?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket förbud som enbart gällde kvinnor infördes av talibanstyret i Afghanistan?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vad heter Zaire idag?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket land har Demokratiska republiken Kongo varit koloniserat av?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vad är officiellt språk i Kongo-Brazzaville?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket afrikanskt land var en kommunistiskt enpartistat under åren 1970-1991?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket av följande afrikanska länder ligger närmast ekvatorn?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vilket land var känt som Siam fram till år 1939?

By QUIZSTONE
Historia
2014-04-22

Vad heter Brittiska Östafrika idag?

By QUIZSTONE
Historia
2013-12-28

Vad har varit främsta orsaken till de agarkriser som inträffat i Sverige under 1900-talet?

By QUIZSTONE
Historia
2013-12-28

Vad kallas den högkonjunktur som pågick i Sverige under mitten av 1920-talet?

By QUIZSTONE
Historia
2013-12-28

Den klassas som mycket framgångsrik period i mänsklighetens historia och brast i samband med en dramatisk börskrasch i USA. Vad var detta?

By QUIZSTONE
Historia
2013-12-28

Vad kallas lågkonjunkturen som utlöstes efter den stora Wall Street-kraschen i USA den 29 oktober år 1929?

By QUIZSTONE