Historiaquiz: 1900-talet

Denna quiz är en frågesport om 1900-talet! Du kommer få svara på intressanta frågor om allt möjligt betydelsefullt som utspelade sig under detta århundrade!

1900-talet

Frågor i denna quiz

Vilken colombiansk och militaristisk kommunistorganisation är klassificeras som narkotikarelaterad terrororganisation av både USA och EU?

Vad heter den tidigare presidentkandidaten som kidnappades och hölls som gisslan av den colombianska organisationen FARC?

Vilket år började grundandet av den colombianska terroristorganisationen FARC?

Vad hette Sovjets första hemliga polisstyrka som grundades år 1917?

Hur många anställda hade polisorganisationen Tjeka när den var som störst?

Vem var den hemliga sovjetiska polisstyrkan Tjekas första chef?

Under vilken månad firar rysarna Oktoberrevolutionen?

Vem ledde Oktoberrevolutionen?

Hur länge pågick Ryska revolutionen som startade efter Oktoberrevolutionen?

Vad var Vitryssland en del av innan landet blev självständigt år 1991?

Vilken östeuropeisk handelsorganisation upprättades år 1949?

Vilket av följande länder var med i grundandet av COMECON år 1949?

Vilket av följande länder var INTE med i grundandet av COMECON år 1949?

Hur många länder deltog i grundandet av organisationen COMECON?

Vilken amerikansk general var ansvarig för den amerikanska ockupationszonen i Berlin åren 1947-1949?

Varför upphörde Lucius Clay att vara ansvarig för amerikanska ockupationszonen i Berlin?

Vilken sovjetrepublik kom Nikita Khrushchev från?

Under vilket krig ledde Nikita Chrusjtjov Sovjetunionen?

Vad kallas det tal som Nikita Chrusjtjov höll på det sovjetiska kommunistpartiets tjugonde partikongress?

Vad hette den man som Stalin utsågs till chef för säkerhetspolisen?

Vad hette den ryska säkerhetspolisen KGB innan år 1946?

När blev den civila delen av underrättelsetjänsten i Sovjetunionen (KGB) upplöst och uppdelad i två organisationer?

Vad hette den ryska atomubåten som exploderade och sjönk i Barents hav år 2000?

Vad är den atomdrivna attackubåten Kursk uppkallad efter?

Den 154 meter långa och fyra våningar höga Kursk var den största attackubåten som någonsin byggts, men vilket år sjönk den?

I vilken brittisk koloni låg Matabeleland?

Vilken brittisk koloni blev år 1923 indelad i syd och nord och kom senare att bli två självständiga stater?

Vilket yrke hade Cecil Rhodes, mannen som den brittiska kolonin Rhodesia uppkallades efter?

Sydrhodesia, nuvarande Zimbabwe, förklarande sig självständigt år 1965. Vad hette landets vita ledare vid denna tidpunkt?

Vem var premiärminister i Rhodesia från år 1964 till 1979?

Vilket afrikanskt land hette tidigare Sydrhodesia?

Vad kom Nordrhodesia att heta efter att det blivit ett självständigt land år 1964?

Vad hette Zambias första moderna ledare under perioden år 1964-1991?

Vilket afrikanskt land gränsar mot sju andra länder, vilka bl.a. utgörs av Tanzania, Malawi, Zimbabwe och Angola?

Vilket land har Namibia varit koloniserad av?

Vilken öken täcker delar av Namibia och ca 70% av Botswana?

Vilken färg associeras med den namibiska folkgruppen Himba?

Vilket ordningsstraff lät talibanstyret införa för stöld?

Vilket förbud som enbart gällde kvinnor infördes av talibanstyret i Afghanistan?

Vad heter Zaire idag?

Vilket land har Demokratiska republiken Kongo varit koloniserat av?

Vilken stad är huvudstad i Demokratiska republiken Kongo?

Vad hette Demokratiska republiken Kongo innan landet fick sin självständigheten åar 1960?

Vad är officiellt språk i Kongo-Brazzaville?

Vilket afrikanskt land var en kommunistiskt enpartistat under åren 1970-1991?

Vilket av följande afrikanska länder ligger närmast ekvatorn?

Vilket land var känt som Siam fram till år 1939?

Vad heter Brittiska Östafrika idag?

Vad har varit främsta orsaken till de agarkriser som inträffat i Sverige under 1900-talet?

Vad kallas den högkonjunktur som påpågick i Sverige under mitten av 1920-talet?