Historiaquiz: Första världskriget

Denna quiz är en frågesport specialiserad på Första världskriget! Du kommer få svara på frågor om Första världskrigets stora slag, händelser, personer och mycket annat som utspelade sig under denna historiska tidsperiod!

Första världskriget

Frågor i denna quiz

Vad hette den ärkehertig som mördades av Gavrilo Pincip år 1914?

Vad hette den serbiska nationalisten som mördade det österrikiska tronföljarparet i Sarajevo år 1914?

Vilken fransk general slog tillbaka tyskarna under slaget vid Verdun år 1916?

Under vilket namn är officern T. E. Lawrence också känd?

Vilka två länder hade för avsikt att dela det arabiska området mellan sig, trots att T. E Lawrence hade lovat araberna självständighet?

Vilken engelskman samlade araberna i en revolt mot turkarna under Första världskriget?

Vad av följande organiserade den brittiska generalen Lord Kitchener under Första världskriget?

Var någonstans flydde Vilhelm II av Tyskland när han tvingades abdikera efter Första världskrigets slut?

Kejsaren Vilhelm II av Tyskland föddes år 1859 som prins av ..?

Vilken tysk kejsare regerade fram till Första världskriget och stöttade målinriktat uppbyggnaden av en tysk krigsflotta?

Vem är känd som ledaren för "Jagdgeschwader 1" som var en tysk jaktflygsdivision under Första världskriget?

Jagdgeschwader 1 (JG 1) var en tysk division av jaktplan under Första världskriget. Vad blev divisionen känd som?

Vilket flygplan blev känt som den Röde baronens flygplan och är även det mest kända från Första världskriget?

Den Röde baronen var Flygarässernas nummer ett. Han har vunnit fler luftstrider än någon annan pilot, men hur många då?

Från vilket land kom den Röde baronen?

Under vilket namn är Manfred Freiherr von Richthofen bättre känd?

Hur mycket skulle Tyskland betala i krigsskadestånd till Ententen enligt fredsavtalet Versaillesfreden?