Historiaquiz: Första världskriget

Denna quiz är en frågesport specialiserad på Första världskriget! Du kommer få svara på frågor om Första världskrigets stora slag, händelser, personer och mycket annat som utspelade sig under denna historiska tidsperiod!

Senaste frågor

Historia
2013-10-14

Vad hette den ärkehertig som mördades av Gavrilo Pincip år 1914?

By QUIZSTONE
Historia
2013-10-14

Vad hette den serbiska nationalisten som mördade det österrikiska tronföljarparet i Sarajevo år 1914?

By QUIZSTONE
Historia
2013-09-25

Vilken fransk general slog tillbaka tyskarna under slaget vid Verdun år 1916?

By QUIZSTONE
Historia
2013-09-25

Under vilket namn är officern T. E. Lawrence också känd?

By QUIZSTONE
Historia
2013-09-25

Vilka två länder hade för avsikt att dela det arabiska området mellan sig, trots att T. E Lawrence hade lovat araberna självständighet?

By QUIZSTONE
Historia
2013-09-25

Vilken engelskman samlade araberna i en revolt mot turkarna under Första världskriget?

By QUIZSTONE
Historia
2013-09-25

Vad av följande organiserade den brittiska generalen Lord Kitchener under Första världskriget?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Var någonstans flydde Vilhelm II av Tyskland när han tvingades abdikera efter Första världskrigets slut?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Kejsaren Vilhelm II av Tyskland föddes år 1859 som prins av ..?

By QUIZSTONE
Historia
2012-07-11

Vilken tysk kejsare regerade fram till Första världskriget och stöttade målinriktat uppbyggnaden av en tysk krigsflotta?

By QUIZSTONE
Historia
2011-11-22

Vem är känd som ledaren för "Jagdgeschwader 1" som var en tysk jaktflygsdivision under Första världskriget?

By QUIZSTONE
Historia
2011-11-22

Jagdgeschwader 1 (JG 1) var en tysk division av jaktplan under Första världskriget. Vad blev divisionen känd som?

By QUIZSTONE
Historia
2011-11-22

Vilket flygplan blev känt som den Röde baronens flygplan och är även det mest kända från Första världskriget?

By QUIZSTONE
Historia
2011-11-22

Den Röde baronen var Flygarässernas nummer ett. Han har vunnit fler luftstrider än någon annan pilot, men hur många då?

By QUIZSTONE
Historia
2008-11-06

Från vilket land kom den Röde baronen?

By QUIZSTONE
Historia
2008-11-06

Under vilket namn är Manfred Freiherr von Richthofen bättre känd?

By QUIZSTONE
Historia
2008-04-23

Hur mycket skulle Tyskland betala i krigsskadestånd till Ententen enligt fredsavtalet Versaillesfreden?

By QUIZSTONE