Historiaquiz: Kalla kriget

Denna quiz är en frågesport om Kalla kriget! Du kommer få svara på frågor om kapprustningar, händelser, konflikter och mycket annat som skedde under denna historiska period.

Kalla kriget

Frågor i denna quiz

Vad har begreppet terrorbalans använts till att beskriva?

Vilka länder stod i spetsen för den militära upprustningen under Kalla kriget?

Röda torget i Moskva ligger centralt och är till och med att betrakta som en central punkt för hela Ryssland. Varifrån har denna plats fått sitt namn?

Röda torget i Moskva var händelseplats för stora militärparader under sovjettiden och är idag ett populärt turistmål. Hur stor är denna plats?

Den 28 maj år 1987 blev en 19-årig ​​tysk pilot världsberömd efter att han landat på Röda torget i Moskva. Vad hette han?

Vad betyder "glasnost" som var ett viktigt begrepp i den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov's reformprogram?

Vad blev den amerikanska presidenten Ronald Reagan utsatt för den 30:e mars år 1981?

Vilken amerikansk president associerar man med Strategic Defense Initiative-programmet (SDI)?

Den amerikanska presidenten Ronald Reagan har även utövat ett yrke som var minst sagt ovanligt för en man i hans position. Vilket yrke var detta?

Vad betyder "perestrojka" som var ett viktigt begrepp i den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov's reformprogram?

Vem av följande personer var ledare för ett kommunistiskt parti perioden år 1985-1991?

Vem myntade uttrycket "järnridån" och syftade på Europas uppdelning i två block?

Vad var järnridån?

När upplöstes Warszawapakten?

Vilken allians bildades den 14 maj år 1955 som en motreaktion på Västtysklands inträde i NATO?

Vad kallades den spända relationen mellan NATO och Warszawapakten?

Vad var kalla kriget?

Vad hette huvudstaden i det forna Västtyskland?

Vad blev norrmannen Arne Treholt känd som?