Musikquiz: Musikkunskap

Denna quiz är en frågesport om musikvetenskap! Du kommer få svara på frågor om musikteori, musiker, låtar, band och stora musikbegivenheter!

Senaste frågor

Musik
2012-07-20

Vad anses den ungerska kompositören Béla Bartók varit med och grundat?

By QUIZSTONE
Musik
2011-02-13

Ordet crescendo är ett musikaliskt uttryck som betyder tilltagande styrka. Vilket uttryck används för att beskriva det motsatta?

By QUIZSTONE
Musik
2011-01-14

Vilken av följande är inte en subgenre till heavy metal?

By QUIZSTONE
Musik
2011-01-12

Vilken italiensk term refererar till en flerstämmig sång utan instrumentellt ackompanjemang?

By QUIZSTONE
Musik
2011-01-06

Vilken av dessa sångstämmor är inte en herrstämma?

By QUIZSTONE
Musik
2011-01-06

Vilket av dessa röstlägen är inte en kvinnostämma?

By QUIZSTONE
Musik
2011-01-06

Målet med Live Aid år 1985 var ursprungligen att samla in 1 miljon pund. Hur mycket samlades in?

By QUIZSTONE
Musik
2011-01-06

På vilket engelskt stadium hölls välgörenhetsarrangemanget Live Aid år 1985?

By QUIZSTONE
Musik
2011-01-06

Denna sångaren föddes i Indien den 14 oktober år 1940. Vem är han?

By QUIZSTONE
Musik
2010-10-26

Denna sång räknar upp en lång rad av julgåvor som blir större och större och som delas ut under...hur många dagar då?

By QUIZSTONE
Musik
2010-10-26

"Jingle Bells" är en av världens mest kända vintersånger. Men hur löd den ursprungliga titel från år 1857?

By QUIZSTONE
Musik
2009-04-30

Vad heter den finska rockfestival, som är Europas näst äldsta och hålls på en ö i Åbo?

By QUIZSTONE
Musik
2009-04-30

Rockfestivalen Ruisrock arrangeras på ön Runsala, men i vilket land ligger denna ö?

By QUIZSTONE
Musik
2009-02-27

Opera är en form av musikteater där sångare och musiker framför ett dramatiskt verk. I vilket land uppstod operan?

By QUIZSTONE
Musik
2009-02-17

Vad betyder det musikaliska uttrycket "crescendo"?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-27

Vad betyder da capo?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-24

Vad kallas den snabba ska-punken?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-24

När uppstod musikstilen ska?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-24

I vilken del av världen uppstod musikstilen ska?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-24

När fick musikgenren heavy metal sitt genombrott?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-24

Vilken musikgenre är baserad på förvrängda gitarrer och tunga riffs?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-13

Hur många strängar har en gitarr vanligtvis?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-13

Vilken ton är den fjärde i C-durskalan?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-13

Vilken frekvens har normaltonen?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-13

Vilken ton kallas normalton?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-13

Vilket nummer är tonen A i den diatoniska skalan, om man utgår från tonen C?

By QUIZSTONE
Musik
2008-11-12

Vad är "a capella"?

By QUIZSTONE
Musik
2008-04-29

Vilken musiker har bott på Graceland?

By QUIZSTONE
Musik
2008-04-25

Vilket röstläge är det högsta?

By QUIZSTONE
Musik
2008-04-25

Vilket röstläge är det lägsta?

By QUIZSTONE
Musik
2008-04-23

Vem arrangerade Live Aid till förmån för Afrika år 1985?

By QUIZSTONE