Musikquiz: Musikkunskap

Denna quiz är en frågesport om musikvetenskap! Du kommer få svara på frågor om musikteori, musiker, låtar, band och stora musikbegivenheter!

Musikkunskap

Frågor i denna quiz

Vad anses den ungerska kompositören Béla Bartók varit med och grundat?

Ordet crescendo är ett musikaliskt uttryck som betyder tilltagande styrka. Vilket uttryck används för att beskriva det motsatta?

Vilken av följande är inte en subgenre till heavy metal?

Vilken italiensk term refererar till en flerstämmig sång utan instrumentellt ackompanjemang?

Vilken av dessa sångstämmor är inte en herrstämma?

Vilket av dessa röstlägen är inte en kvinnostämma?

Målet med Live Aid år 1985 var ursprungligen att samla in 1 miljon pund. Hur mycket samlades in?

På vilket engelskt stadium hölls välgörenhetsarrangemanget Live Aid år 1985?

Denna sångaren föddes i Indien den 14 oktober år 1940. Vem är han?

Denna sång räknar upp en lång rad av julgåvor som blir större och större och som delas ut under...hur många dagar då?

"Jingle Bells" är en av världens mest kända vintersånger. Men hur löd den ursprungliga titel från år 1857?

Vad heter den finska rockfestival, som är Europas näst äldsta och hålls på en ö i Åbo?

Rockfestivalen Ruisrock arrangeras på ön Runsala, men i vilket land ligger denna ö?

Opera är en form av musikteater där sångare och musiker framför ett dramatiskt verk. I vilket land uppstod operan?

Vad betyder det musikaliska uttrycket "crescendo"?

Vad betyder da capo?

Vad kallas den snabba ska-punken?

När uppstod musikstilen ska?

I vilken del av världen uppstod musikstilen ska?

När fick musikgenren heavy metal sitt genombrott?

Vilken musikgenre är baserad på förvrängda gitarrer och tunga riffs?

Hur många strängar har en gitarr vanligtvis?

Vilken ton är den fjärde i C-durskalan?

Vilken frekvens har normaltonen?

Vilken ton kallas normalton?

Vilket nummer är tonen A i den diatoniska skalan, om man utgår från tonen C?

Vad är "a capella"?

Vilken musiker har bott på Graceland?

Vilket röstläge är det högsta?

Vilket röstläge är det lägsta?

Vem arrangerade Live Aid till förmån för Afrika år 1985?