Geometriquiz

Denna quiz är en frågesport som är specialiserad på geometri! Du kommer få svara på frågor om geometri, geometriska former, storlekar och figurer såsom trianglar, fyrkanter och annat som är relaterat till detta ämne!

Senaste frågor

Naturvetenskap
2008-12-26

Vad är vinkelsumman av en triangel?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Vad är vinkelsumman i en hexagon?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Vad är vinkelsumman i en kvadrat?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Vad är arealen av en trekant?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

För vilken typ av trianglar gäller Pythagoras sats?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Var ligger hypotenusan i en rätvinklig triangel?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Vad är hypotenusan i en rätvinklig triangel?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Vad kallas den längsta sidan i en rätvinklig triangel?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Vad kallas de två kortare sidorna i en rätvinklig triangel?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-12-26

Vad kallar man i trigonometrin två trianglar med exakt samma vinklar men olika storlekar?

By QUIZSTONE
Naturvetenskap
2008-04-09

Pentagrammet som symbol har en historia som går långt tillbaka i tiden, men hur många spetsar har den?

By QUIZSTONE