Quiz om blandad politik

Denna quiz är en frågesport om politik. Du kommer få svara på frågor av blandad karaktär med den gemensamma nämnaren politik!

Senaste frågor

Politik
2009-05-14

Vilken av följande positioner tillträdde Joseph Alois Ratzinger år 2005?

By QUIZSTONE
Politik
2008-11-26

Vad heter tillsynsmyndigheten för Storbritanniens parlament?

By QUIZSTONE
Politik
2008-11-26

Vad kallas den lagstiftande församlingen i det brittiska parlamentet?

By QUIZSTONE
Politik
2008-11-26

Hur många ledamöter har Underhuset i det brittiska parlamentet?

By QUIZSTONE
Politik
2008-11-26

Vad kallas det brittiska Överhuset?

By QUIZSTONE
Politik
2008-11-26

Vilken funktion fyller Överhuset i det brittiska parlamentet?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-30

Hur många medlemsländer hade EU efter att Bulgarien och Rumänien upptagits år 2007?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-27

Vilket av följande länder är medlem i OPEC?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-25

Vem blev NATO´s generalsekreterare efter Javier Solana?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-10

När gick Danmark med i Europeiska gemenskaperna (senare ombildad till Europeiska unionen)?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-10

Vilket av följande länder blev fullvärdig medlem i Europeiska gemenskaperna (EG) år 1981?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-10

Vilka tre länder upptogs som medlemmar i Europeiska gemenskaperna år 1973?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-10

Vilka sju länder grundade EFTA år 1960?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-10

Vilket av följande länder var inte ett av de ursprungliga medlemsländerna i Europeiska kol- och stålgemenskapen?

By QUIZSTONE
Politik
2008-04-10

Vad hette föregångaren till Europeiska unionen?

By QUIZSTONE