Golfquiz

Denna quiz är en frågesport specialiserad på golf! Du kommer få svara på frågor om kända golfspelare, tränare, utrustning, turneringar och stora händelser från golfens historia!

Golf

Frågor i denna quiz

I vilken sport använder man sig av termen "Bogey"?

Vilket område på golfbanan betecknas "bunker"?

Vad kallas golfbanans sandfyllda hål?

Vad betecknar golftermen "ruff"?

Vad kallas det mer vildvuxna gräsområdet på en golfbana?

Vad kallas det kortklippta gräsområdet som omger golfbanans hål?

Vad betecknar golftermen "green"?

Vad betecknar golftermen "fairway"?

Vad kallas det kortklippta gräsfältet som förbinder golfbanans tee med dess green?

Under vilket årtionde grundade Samuel Ryder golfturneringen Ryder Cup?

I vilken lagtävling i golf spelar USA och Europa mot varandra?

Vilken sport utövas i Ryder Cup som traditionellt sett var en kamp mellan Storbritannien och USA?

Vad betyder golftermen "Bogey"?

Vad har man lyckats med i golf när man fått bollen i hål på ett slag mer än hålets par?

Vad betyder ordet "par" som används flitigt på golfbanor?

I vilken sport använder man sig av termen "Eagle"?

Vad har en golfspelare lyckats med när denne fått bollen i hål på två slag mindre än hålets par?

Vag betyder golftermen "Eagle"?

Vad betyder golftermen "Birdie"?

Vad har man lyckats med i golf när bollen gått i hål på ett slag mindre än hålets par?

I vilken sport använder man sig av termen "Birdie"?

Vad innebär golftermen 'Hole In One'?

I vilken sport använder man sig av termen "Hole In One"?

The Musselburgh Old Links Golf Course är världens äldsta verksamma golfbana. I vilket land ligger den?

Från vilket land kommer sporten golf?

Under vilket sekel spelades den golf som vi känner till idag för första gången?

Utslagsplatsen i golf kallas "tee", men ordet kan också beteckna något mer. Vad då?