I vilket land ligger staden Rotterdam?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #1074

I vilket land ligger staden Rotterdam?

Holland

Förklaring

Rotterdam är en holländsk stad vid Rhens utlopp i Nordsjön. Staden har ca 0,6 miljoner invånare och är världens andra viktigaste hamn. Hamnens enorma trafik som bl.a. inkluderar en betydande del av Europas oljehandel, betjänas av ett tätt nät av motorvägar, järnvägar, skeppskanaler och rörledningar. Området omkring Rotterdam har varit bebott sedan omkring år 900 e. Kr, då de första människorna slog sig ned vid änden av den lilla floden Rotte. På den tiden hette floden Rotta, vilket betyder grumligt vatten.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 85% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-12.