Vad betyder dator-akronymet RAM?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

DATORER OCH INTERNET FRÅGA #110

Vad betyder dator-akronymet RAM?

Random Access Memory

Förklaring

ROM är en förkortning för Read Only Memory och används till exempel i datateknik. Som namnet antyder kan datorn endast läsa den information som lagras i denna typ av minne, t.e.x. en cd-rom. En annan typ av datorminne kallas RAM-minne och i denna kan din dator ändra eller ta bort. Däremot har alla typer av ROM en fördel mot RAM då ROM kan behålla innehåll även om strömförsörjningen till dem avbryts.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 59% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-20.