Vilket hav mynnar floden Volga ut i?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

GEOGRAFI FRÅGA #1227

Vilket hav mynnar floden Volga ut i?

Kaspiska havet

Förklaring

Volga är Europas längsta flod. Den är ca 3.700 km lång och mynnar ut i Kaspiska havet. Floden har sitt ursprung nordväst om Moskva i Valdajhöjderna, som är 226 meter höga. Nästan hälften av jordens flodtransporter sker på Volga. Volga är precis som många andra floder i världen, mycket förorenad.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-17.