Vad rensar njuren bort i synnerhet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #1363

Vad rensar njuren bort i synnerhet?

Kväve

Förklaring

Njuren är ett organ hos ryggradsdjur som framförallt kontrollerar kroppens vätske- och elektrolytbalans. Människans njurar är 10-12 cm långa och är placerade på var sin sida om ryggraden. Kroppen har två njurar men kan klara sig helt med endast en. Njurarna är således del av ett dubbelsäkrat kretslopp som säkrar kroppens överlevnad ifall en av njurarna skulle upphöra att fungera.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 10% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-21.