Vad var Minotauros?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1403

Vad var Minotauros?

Hälften människa och hälften tjur

Förklaring

Minotauros är ett väsen i grekisk mytologi. Hans far var en tjur och hans mor var drottning på Kreta. Minotauros hade ett tjurhuvud och människokropp. Han var instängd i en labyrint som hade ritats av uppfinnaren Daidalos på uppdrag av kung Minos. Varje år offrades sju athenska pojkar och sju flickor till Minotaur. Dessa människooffringar upphörde först efter att Theseus dräpt Minotauros.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 53% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-23.