Vad heter den man som formulerade det ontologiska gudsbeviset?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #14517

Vad heter den man som formulerade det ontologiska gudsbeviset?

Anselm

Förklaring

Det ontologiska gudsbeviset är ett argument som söker påvisa Guds existens. Det formulerades av skolastikens filosof Anselm av Canterbury. Argumentet bygger på att ett begrepp om det fullkomliga inte kan vara fullkomligt om det begreppet handlar om inte existerar. Eftersom begreppet Gud representerar något fullkomligt är det nödvändigt att Gud existerar. Munken Gaunilo och filosofen Immanuel Kant kritiserade gudsbeviset genom att hävda att existens inte är predikat, vilket är precis vad Anselm gudsbevis bygger på.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 28% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2013-06-17.