Vad beskriver Arkimedes princip?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #1518

Vad beskriver Arkimedes princip?

Flytkraft

Förklaring

Arkimedes princip är en fysikalisk princip som säger att ett föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan. Principen gäller även föremål i gaser och är ett viktigt och grundläggande begrepp inom fluidmekanik. Principen är uppkallad efter sin upptäckare, Arkimedes av Syracuse.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 67% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-25.