8 x 5 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #16903

8 x 5 = ?

40

Förklaring

Multiplikation anges ofta med symbolen "×" och är det tredje grundläggande räknesättet inom aritmetiken. De andra är addition, subtraktion och division. Division är det fjärde eftersom det kräver multiplikationen definierad. Multiplikation kan ses som upprepad addition (3×3 = 3+3+3) eller som proportionalitet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 89% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-02-04.

Liknande frågor