3456 - 864 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #17150

3456 - 864 = ?

2592

Förklaring

Subtraktion anges oftast med symbolen "-" och är det andra grundläggande räknesättet inom aritmetiken. De övriga är addition, multiplikation och division. Subtraktion är en matematisk operation för att beräkna differensen mellan tal. Det är antikommutativt, vilket betyder att om invärdenas ordningsföljd ändras så ändras också operationens resultat. Det är inte associativt, dvs att när man subtraherar fler än två invärden har ordningsföljden betydelse. Subtraktion av 0 ändrar inget värde.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-02-04.