1/2 x 1/2 x 1/2 - 1/8 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #17275

1/2 x 1/2 x 1/2 - 1/8 = ?

0

Förklaring

Inom matematiken är bråk ett uttryck som beskriver förhållandet mellan talet T (täljare) och talet N (nämnare). Täljaren representerar antalet delar och nämnaren, vilken inte kan vara noll, anger hur många delar som utgör en hel. I bråket 3/4 är siffran 3 täljare och siffran 4 nämnare. Ordet bråk kommer från latinets "fractus" som betyder "bruten".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 14% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-02-04.

Liknande frågor