100 % av 10 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #17382

100 % av 10 = ?

10

Förklaring

Procent är synonymt med hundradel och uttrycket per hundra. En hundradel kan också skrivas 1/100 eller 0,01. Det finns även ett speciellt procenttecken "%". Som exempel kan 45 % (läses som fyrtiofem procent) skrivas som 45/100 eller 0,45. Procentsatser används för att uttrycka hur stor eller liten en kvantitet är i förhållande till en annan kvantitet. Procentsatser används vanligen för att uttrycka värden mellan noll och ett.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 84% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-02-04.

Liknande frågor