Vad kallas den kvinnliga motsvarigheten till Oidipuskomplexet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #17469

Vad kallas den kvinnliga motsvarigheten till Oidipuskomplexet?

Elektrakomplex

Förklaring

Begreppet Oidipuskomplex är hämtat från den grekiska myten om kung Oidipus som aningslöst dödar sin far och gifter sig med sin mor. Inom Sigmund Freuds psykoanalys är Oidipuskomplexet en teori om att alla barn genomgår en utvecklingsfas där föräldern av samma kön uppfattas som konkurrent om den odelade kärleken från föräldern av motsatt kön. Termen har särskilt använts om en sons fixering vid modern. Den kvinnliga motsvarigheten till Oidipuskomplexet kallas Elektrakomplex.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 92% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-02-28.