I Rogens naturreservat kan man se myskoxar om man har tur. I vilket landskap ligger Rogen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #18270

I Rogens naturreservat kan man se myskoxar om man har tur. I vilket landskap ligger Rogen?

Härjedalen

Förklaring

Rogens naturreservat ligger kring sjön Rogen i Härjedalen. Den sparsamma växtligheten gör att djurlivet är förhållandevis artfattigt, men området är viktigt för flera hotade djurarter. I mitten av 1900-talet sattes grönländska myskoxar in i norska Dovrefjell. Fem djur vandrade in från Dovrefjäll 1971 och en liten grupp som härstammar från dem har nu sitt vinterrevir i Rogenområdets norra del.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-04-22.