Vilken religion har Koranen som sin heliga skrift?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1865

Vilken religion har Koranen som sin heliga skrift?

Islam

Förklaring

Världsreligionen islam uppstod i Arabien under 600-talet. Ordet islam betyder "underkastelse" eller "hängivenhet" till Gud. De troende kallas muslimer och det betyder i sin tur "en som ger sig åt Gud av tillit och förtröstan". Fredag är veckans vilodag och dagen för den obligatoriska samlingsbönen. Uppenbarelser som profeten Muhammed mottog år 610-632 finns samlade i Koranen. Koranen är muslimernas primära heliga skrift som enligt läran uppenbarade sig i fragment till Muhammed genom Ärkeängeln Gabriel.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 90% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.