Vad betyder det arabiska ordet islam?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1869

Vad betyder det arabiska ordet islam?

Hängivenhet

Förklaring

Islam är en av världens största religioner. Islam är ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "hängivenhet" till den ende sanna Guden. Gud har ensam skapat världen och är den ende som vet när den kommer att gå under. Islams anhängare kallas muslimer, vilket betyder "en som underkastar eller hänger sig".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 30% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.