I vilken religion finns det metodister?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #1896

I vilken religion finns det metodister?

Protestantismen

Förklaring

Metodismen är en utgrening av den protestantiska kristenheten och uppkom på 1700-talet i Storbritannien. Metodismen framhåller stränga metodiska levnadssätt. Medlemmarna bör också arbeta på sin personliga heliggörelse genom bön och studier av de heliga skrifterna. Metodismen började studenter vid Oxford University.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 63% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.