Vem var Bertholt Brecht?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19090

Vem var Bertholt Brecht?

En tysk dramatiker

Förklaring

Den tyska marxisten Bertholt Eugen Friedrich Brecht levde år 1898-1956 och var en känd dramatiker, författare och dissident. Brecht önskade omdefiniera teatern in i ett nytt socialistisk samband med en utvidgning av sin marxistiska förståelse av världen. Hans uppsättningar utmärkte sig genom att publiken fick och förväntades göra spontana utrop och därmed bidra till dialektiken. När Hitler kom till makten år 1933 lämnade Brecht sitt fosterland av rädsla för förföljelse. Han flyttade till Svendborg i Danmark där han stannade i sex år innan han reste vidare till Sverige, Finland och slutligen USA (år 1941). I USA blev han svartlistad under det kalla kriget. År 1947 återvände Brecht till Europa och år 1949 befann han sig åter i Berlin. Brecht var aldrig medlem i ett kommunistiskt parti, men tilldelades Stalins fredspris år 1954.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 73% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-08.