Vem skrev "I taste a liquer never brewed .."?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19143

Vem skrev "I taste a liquer never brewed .."?

Emily Dickinson

Förklaring

Den amerikanska poeten Emily Dickinson levde år 1830-1886. Hon fick endast tio av sina dikter publicerade under sin livstid, men år 1890-1955 publicerades resten av hennes 1775 dikter. Dessa har gett henne internationellt erkännande som en av det engelska språkets största poeter. Hennes dikter är korta och intensiva, små iakttagelser, som bl.a. ger upphov till metafysiska överväganden.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 28% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.