Vem skrev "Notes of a Native Son"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #19163

Vem skrev "Notes of a Native Son"?

James Baldwin

Förklaring

Den amerikanske författaren och samhällskritikern James Baldwin levde år 1924-1987. Han ägnade sig åt att utforska påtagliga men outtalade frågor om ras-, kön- och klasskillnader, samt deras spänningar och sökande efter acceptans. Många av dessa återfinns i essäsamlingen "Notes of A Native Son" från år 1955. Några av hans essäer utgavs en och en i bokform såsom "The Fire Next Time" (1963) och "No Name in the Street" (1972).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 27% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.