Var ligger makten i en hierokrati?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #19190

Var ligger makten i en hierokrati?

Hos prästerna

Förklaring

Teokrati betyder "gudsvälde". Här är styret och statsskicket baserat på religion. Den yttersta politiska makten ligger hos en religös klass, vanligtvis prästerna i statsreligionen. Dessa fungerar som ställföreträdare för Gud svarar inte inför folket, utan mot religionens gud eller gudar. Vanligtvis utgår lagen från religionen och tolkningen av religiösa skrifter är viktiga i den rättsliga formationen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 23% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.