Vad betyder ordet ortogonal som används inom matematiken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #19194

Vad betyder ordet ortogonal som används inom matematiken?

Vinkelrätt

Förklaring

Inom matematiken är ortogonalitet ett begrepp som beskriver en egenskap hos par av bland annat vektorer och funktioner. Det beskrivs enklast som att de är vinkelräta mot varandra. I matematiken säger man att två vektorer är ortogonala om deras skalärprodukt är noll. På grund av egenskaperna hos skalärprodukten kommer vektorerna att stå i nittio graders vinkel med varandra. Just därför används ordet vinkelrätt som en synonym för ortogonal.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 22% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2014-06-22.