Var finner man alger?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #1954

Var finner man alger?

I vattnet

Förklaring

Det finns två grupper av alger. Den ena är små encelliga organismer, även kallat fytoplankton. Dessa lever i vattnet och omvandlar solens ljus till energi. Den andra gruppen är tångväxter såsom blåstång eller sjögräs. Algerna är en makalösa näringskällor som innehåller minst 10 gånger så många mineraler som växter som odlas på land. De är också oerhört rika på vitaminer t.ex. B12. Tångalger har använts som både mat och läkemedel i över 8.200 år.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 95% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-11-30.