Vad kallar man en transducer i vardagligt tal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2136

Vad kallar man en transducer i vardagligt tal?

Ett batteri

Förklaring

En anordning som omvandlar en form av energi till en annan eller ger respons på en fysisk effekt kallas transducer. En battericell är en elektrokemisk transducer och innehåller lagrad energi. Batteriet gör energi tillgänglig i elektrisk form för enheter som är anslutna till den. En generator är en elektromekanisk transducer som omvandlar kinetisk energi till elektrisk energi.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 27% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.