Vad orsakar infektionssjukdomen AIDS?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #2190

Vad orsakar infektionssjukdomen AIDS?

Ett virus

Förklaring

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) är en infektionssjukdom som beskrevs för första gången år 1981. AIDS utvecklas efter att man fått HIV (human immunodeficiency virus) som smittar genom sexuell kontakt, genom blod och blodprodukter samt från moder till barn under graviditeten eller under förlossningen. Ca 33 miljoner människor beräknas vara infekterade med AIDS. 90% av dessa är i utvecklingsländerna. Varje år dör ca 2,1 miljoner människor av AIDS. Den internationella AIDS-dagen infaller den 1 december varje år.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 86% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-04.