Vad skapades Eva av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #2291

Vad skapades Eva av?

Ett revben

Förklaring

Adam är en karaktär som uppträder i Moseböckerna och i Koranen. Enligt skapelseberättelsen var Adam den första människan på Jorden och han skapades till Guds avbild på den sjätte dagen. Senare skapades Eva av Adams revben. Adam är både namnet på den första människan som levde och symbolen för skapandet av mänskligheten.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 86% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-08.