Vad betyder kilo?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #234

Vad betyder kilo?

1000

Förklaring

Kilo är ett SI-prefix som skrivs med symbolen "k". Det anger en faktor på 1000 och kan användas på alla SI-enheter. Dagligen används ordet kilo som förkortning för kilogram (kg) vilket är 1000 gram. SI-systemet bestämdes under flera internationella konferenser. Den första SI-enheten infördes år 1960 och den senaste år 1971. Systemets rötter kan spåras tillbaks till Frankrike och år 1640. Det spreds genom den franska revolutionen år 1789.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 79% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-25.