Vad var temat i Strindbergs naturalistiska drama "Fadren"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

LITTERATUR FRÅGA #2598

Vad var temat i Strindbergs naturalistiska drama "Fadren"?

Könskamp

Förklaring

August Strindberg (1849-1912) var en produktiv författare och ett världsnamn inom utvecklingen av det moderna dramat. Han skrev både naturalistiska pjäser med könskampen som tema, symboliska dramer och realistiska romaner. Han skrev tre diktsamlingar, åtskilliga fabler och äventyr, historiska noveller, didaktisk prosa och folklivsskildringar från skärgården. Bland hans verk finns "Hemsöborna" (1887), "Fadren" (1887) och "Fröken Julie" (1888).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 50% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-15.