Etrusker var det folk som under forntiden levde i mellersta och norra ...?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara