Vad mäter man på Richterskalan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #2840

Vad mäter man på Richterskalan?

En jordbävnings styrka

Förklaring

Richterskalan används för att mäta styrkan på jordbävningar. Skalan skapades av seismologen Charles Francis Richter från Kalifornien 1935. Skalan mäter vibrationernas kraft för att avgöra hur stark en jordbävning är. Richterskalan var i sin ursprungliga definition en logaritmisk skala med grundtal 10. Detta innebär att för varje steg på skalan är den uppmätta amplituden för vibrationerna 10 gånger större.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 59% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-17.