Vad menas med begreppet "Vindavkylning"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #305

Vad menas med begreppet "Vindavkylning"?

Vindens kylande effekt på huden

Förklaring

Vindavkylning är en meteorologisk term för hur hudens temperatur påverkas av omgivningens temperatur kombinerat med vindhastigheten. Hur stor vindavkylningen är anges med ett vind–kyla-index. Till exempel så skulle en vindstyrka på endast 10 m/s i kombination med -5°C kännas som -22°C.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-27.