I vilken del av Kanada ligger Vinland?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #3913

I vilken del av Kanada ligger Vinland?

Newfoundland

Förklaring

Vinland är ett område på den nordamerikanska östkusten. Det beskrevs för första gången av Adam av Bremen år 1075. I de två isländska Vinlandssagorna beskrivs Vinland mer ingående. Här berättas det om hur nordmännen fann land väster om Grönland ca år 1000. Det fanns många skilda uppfattningar om var Vinland egentligen låg - allt från New York i söder till norra spetsen av Newfoundland i norr.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 58% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-05-06.