Vad handlade investiturstriden om?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #3940

Vad handlade investiturstriden om?

Huruvida rätten att utse kyrkliga ämbeten var påvens eller kejsarens

Förklaring

Investiturstriden var en medeltida strid som utspelade sig under 1000-1100-talet. Det tysk-romerska riket stod på den ena sidan och påvemakten på den andra. Konflikten var en oenighet angående vem som skulle ha rätten till att utnämna personer till höga kyrkliga ämbeten - biskoppar, abbotar osv. Striden tog slut med Wormskonkordatet år 1122 (Pactum Calixtinum). Detta var en reglering som visserligen stärkte påvemakten på kort sikt, men dock inte i det långa loppet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 48% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-05-12.