Vad hette staden Konstantinopel innan den fick namnet Konstantinopel?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #3973

Vad hette staden Konstantinopel innan den fick namnet Konstantinopel?

Byzantion

Förklaring

Istanbul är Turkiets största stad. Den ligger på båda sidor om sundet Bosporen och är därmed belägen i både Europa och Asien (Anatolien). Det var först år 1931 som hela staden officiellt kom att heta Istanbul. Staden hette tidigare Konstantinopel och dessförinnan Byzantion. År 1453 intog turkarna Konstantinopel och gjorde staden till huvudstad för det Osmanska riket.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 43% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-05-14.