Vad betyder ordet "ekumenik"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #3989

Vad betyder ordet "ekumenik"?

Världsvid

Förklaring

Ekumenik är strävan efter att uppnå enhet i tron på Kristus. Det är samtidigt en teologisk disciplin som behandlar kyrkans enhet och oenighet. Ordet kommer från grekiskans oikoumenikos "som rör den bebodda världen", "världsvid".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 45% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-06-10.