Vem har skrivit barnvisan Mors lilla Olle?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

KONST OCH KULTUR FRÅGA #5689

Vem har skrivit barnvisan Mors lilla Olle?

Alice Tegnér

Förklaring

Alice Tegnér är ansedd som den främsta svenska barnvisetonsättaren under 1900-talets första hälft. Förutom barnvisor skrev Alice Tegnér även många andra typer av musikverk, en stor mängd körverk, romanser, kantater, piano- och cellosatser samt violinsonater. Hon har bl.a. skrivit visorna Borgmästar Munthe, Bä, bä, vita lamm, Ekorr´n satt i granen och Sockerbagaren.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 45% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2011-04-28.